Art .1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Art.1.1. Campaniile promotionale  sunt organizate de  S.C. Biolife Medical SRL cu sediul in Constanta, str. Amurgului nr.47, jud. Constanta, inregistrata in  Registrul Comertului  sub nr.  J13/812/2011,              

CIF 28312770, atribut fiscal  RO, capital social 200 RON (Farmacia UNIVERS).

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta pacientii despre aceste modificari.

Art .2. DENUMIRE. DURATA. LOCUL DESFASURARII.

Art.2.1. Campaniile promotionale poarta denumirea  generica de “Promotii”.

Art.2.2. Campaniile promotionale se desfasoara in perioada 03.01.2019-31.12.2019

Art 2.3. Campaniile promotionale se desfasoara in toate punctele de lucru , unde societatea isi desfaroara activitatea :

                                         -Farmacia UNIVERS- Constanta, str.Soveja nr.63 Bl.53 Parter

                                         -Farmacia UNIVERS- Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 41B Parter

                                         -Farmacia UNIVERS- Constanta,  str. Baba Novac nr. 169

                                         -Farmacia UNIVERS- Constanta,  str. Prelungirea Ion Roata nr. 3 Parter

                                         -Farmacia UNIVERS- Constanta, B-dul Tomi nr.293 bl.T15 Unitatea 328                                        

                                         -Saitul "universfarma.ro" 

Art .3. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Art.3.1. Obiectul campaniilor il reprezinta toate produsele pentru ingijirea copiilor si a bebelusilor, produse parafamaceutice, produse dermato-cosmetice, suplimente nutritive 

Art .4. DREPTUL SI CONDITII DE PARTICIPARE

Art.4.1. De aceste campanii beneficiaza orice pesoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani ,  care este posesor al unui CARD de FIDELITATE al Farmaciilor Univers  si care achizitioneaza  unul sau mai multe produse aflate in campanie din orice farmacie a lantului de farmacii Univers.

Art.4.2. Pacientii care nu detin un card de fidelitate al farmaciilor Univers, isi pot face card pe loc, in farmacie, in urma completarii si semnarii unui formular de inscriere.

Art . 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art.5.1. La cumpararea de produse aflate in promotie, pacientul primeste o reducere cuprinsa intre 15% si 25% din pretul initial al produsului. Reducerea de pret este evidentiata pe bonul fiscal.

Art.5.2. Reducerea de 15%-25% nu se cumuleaza cu alte reduceri si sau beneficii. Reducerea se aplica doar cu conditia ca pretul final de vanzare cu amanuntul al produselor (rezultat in urma reducerii acordate) sa nu fie mai mic decat costul de achizitie al produsului, conform reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care cu ocazia aplicarii reducerii, pretul de vanzare al produselor scade sub pretul de achizitie, reducerea va fi aplicata astfel incat pretul final de vanzare al produselor sa nu scada sub pretul de achizitie.

Art.5.3.  Pentru a obtine beneficiile aferente Campaniei Promotionale, asa cum sunt mentionate in prezentul Regulament, clientii trebuie sa precizeze personalului farmaciei ca este detinatorul unui Card de Fidelitate Univers si sa-l prezinte inainte de efectuarea tranzactiei, astfel incat cardul sa poate fi trecut prin cititorul de bare. Daca este cazul, personalul farmaciei poate solicita clientului prezentarea unui act de identitate pentru a verifica daca cardul de fidelitate prezentat apartine respectivei persoane. Citirea codului de bare si recunoasterea codului de client permite in mod automat acordarea reducerii si a beneficiilor corespunzatoare. Posesorul de card care, la momentul achizitiei, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele mentionate. 

 

Art .6. SEMNALIZARE CAMPANIE

Art.6.1. Produsele ce beneficiaza de reducere sunt  semnalizate la raft cu etichete speciale ce indica procentul de reducere de care beneficiaza pacientul.

Art.6.2. Reducerea pentru produsele de ingrijire copii si bebelusi, este/poate fi semnalata  prin afise autocolante, puse la intrarea in farmacie.

Art .7. TAXE SI IMPOZITE

Art.7.1.Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau a obligatiilor financiare  conform prevederilor legale in vigoare.

Art.7.2.Participantilor la campaniile promotionale nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, suplimentare.

Art .8. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Promotii, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Romania.

Art .9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau modifica Campaniile promotionale oricand pe prcursul desfasurarii acestora, cu informarea prealabila a consumatorilor, prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in farmacii, etc.)

Art .10. REGULAMENTUL CAMPANIILOR PROMOTIONALE

Regulamentul  campaniilor promotionale este afisat si disponibil tuturor pacientilor in toate Farmaciile Univers, pe toata perioada desfasurarii campaniilor.

Product added to wishlist